Råd vid kameraövervakning

Kameraövervakning kan vara ett utmärkt sätt att öka sitt skydd mot vissa typer av brott. Det har både en avskräckande effekt och kan ge viktig information i samband med en brottsutredning.

Kvaliteten på de kameraövervakningssystem som finns och säljs idag varierar stort. Som innehavare och potentiell köpare är det därför viktigt att ha tillräcklig kunskap för att kunna specificera sitt säkerhetsbehov och sedan ställa krav på systemet.
 
Nedan presenteras fyra dokument med råd och riktlinjer för kameraövervakningssystem. De kan laddas ner i sin helhet via länkar i högermenyn. Där finns också NFC:s provtavla där du kan testa ditt system genom att agera framför kameran och se om syftet med övervakningen uppfylls. Dessutom finns ett förslag på Checklista vid misstanke om brott. 

Framsidan på SKL:s och Polisens råd rörande kameraövervakning 


 

NFC:s och Polisens råd rörande kameraövervakningssystem

Ett kortfattat informationsblad med
råd i punktform.

Bild över broschyr 


 

Kameraövervakning - Testa ditt system innan brottslingen gör det!

Riktlinjer framtagna i samarbete mellan NFC, Polisen, Bankföreningen och Svensk Handel.

 


 

Rekommendationer vid användande
av Kameraövervakningssystem

Ett dokument med detaljerad information om polisens behov och rekommendationer för att undvika vanliga brister hos kameraövervakningssystem.

 


 

Övervakning med kamera

Polisens råd för säkrare rutiner.

SKL Provtavla

 

Provtavla
Testa ditt system med denna testtavla och genom att agera framför kameran. Uppfylls syftet med övervakningen?

 Checklista

 

Checklista vid misstanke om brott
Ett förslag på checklista vid incident i kombination med enkel systeminformation som ska levereras tillsammans med inspelat material till polisen.