Dokument om dna

Faktablad - Rutiner för dna-undersökningar

Faktablad - Undersökningar av biologiska spår och dna

Faktablad - Riktlinjer dna för mängdbrott

Faktablad - Riktlinjer för LCN.pdf

Faktablad - Riktlinjer för tolkning av dna-jämförelser

Faktablad - dna-registrering och gallring  

Faktablad - Träffrapportinformation

Faktablad - Internationella sökningar dna

Faktablad - dna, oklara ID i registren

Faktablad - Elimineringsdatabasen (EDB)

Documents in English

Fact sheet - Database information

Fact sheet - Guidelines

Fact sheet - Match report information

 

Statistik

Dna-registerstatistik
Aktuell dna-statistik för de olika registren.

Dna-statistik årsbasis

 

Mer om dna

Så går en dna-analys till
Beskrivande text om hur en dna-analys av ett spår från en brottsplats går till. Särtryck ur tidningen Kriminalteknik 1-2005.

Salivprov för dna - grafik
Grafik som i ord och bild beskriver hur en dna-analys av ett salivprov för dna(FTA) går till. 

Information om dna-registrering
Information om dna-registrering till dig som har lämnat ett dna-prov.