CEPOL

CEPOL står för Contributing to European Police Cooperation Through Learning. År 2006 skapades CEPOL - ett europeiskt utbytesprogram inom polisorganisationen.

CEPOL:s målsättning är att med utbyten främja samarbete mellan medlemsstater, utbyta kunskap och erfarenhet samt bygga nätverk för att förbättra polisarbetet på en personlig, nationell och internationell nivå.

Läs mer på CEPOL:s webbsida.