Pressbilder

Vid publicering ange- foto: NFC. Bilderna får endast användas i redaktionellt syfte. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter.

Frågor angående bilderna? Kontakta kommunikatör Susanne Karlsson, susanne-b.karlsson@polisen.se

NFC:s byggnad på Garnisonsområdet i Linköping. Foto: NFC

NFC:s byggnad