Nils Landin

Nils Landin är den person som har betytt mest för den kriminaltekniska laboratorieverksamheten.

Nils Landin tog vid efter att Harry Söderman slutat. Han kom i hög grad att sätta sin prägel på det dagliga arbetet vid SKA, och är den som betytt mest för den kriminaltekniska laboratorieverksamheten.

Nils Landin kom direkt från sina studier i Uppsala till Södermans institut vid Stockholms högskola. När SKA inrättades blev Landin chef för laboratorieavdelningen. han drev mycket principfast kraven på objektivitet i undersökningarna och tyckte tidigt att SKA var en underlig blandning polisverksamhet och objektiv laboratorieverksamhet. Han ville frigöra laboratoriet från polis och åklagare och låg bakom många av de idéer som så småningom skulle resultera i bildandet av SKL.