Otto Wendel

Otto Wendel, även kallad "Polisen", var en legendarisk brottsplatsundersökare.

Otto WendelNär SKA bildades arbetade han vid Stockholmspolisens signalementsbyrå, som bl.a. gjorde enklare kriminaltekniska undersökningar. När SKA bildades fick anstalten i uppdrag att även utföra brottsplatsundersökningar och kriminaltekniska undersökningar för Stockholm.

Wendel och hans kolleger beordrades att söka tjänst vid SKA. Wendel vägrade, varför han i stället beordrades att ha sin tjänstgöring förlagd till SKA.

Inom anstalten bildades så småningom en "Stockholmsavdelning" som i slutet av 50 - talet överfördes till Stockholmspolisen och bildade grunden till dagens tekniska rotel.

Otaliga av Sveriges kriminaltekniker har utbildats av och påverkats av Otto Wendel.