Harry Söderman

Harry Söderman, även kallad "Revolver-Harry", var chef för SKA, Statens Kriminaltekniska Anstalt, under åren 1939-1953.

Harry Söderman var internationellt ryktbar som kriminalist. Han var engagerad i bildandet av SKA under slutet av 1930-talet och verkade som dess chef fram till 1953.

Han var full av energi, nyfikenhet och verksamhetslust och skrev bland annat en gedigen Handbok i kriminalteknik, Minnesbok för Kriminalpolismän och den memoarbetonade Inte bara brott.

Han startade Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift och var frekvent anlitad som internationell konsult inom kriminalpolisområdet. Söderman, som hade en civilingenjörsexamen i kemi och omfattande självstudier i kriminalteknik bakom sig, erhöll på mindre än 2 år en doktorsgrad vid universitetet i Lyon.

Han återvände till Sverige, arbetade privat som kriminalteknisk undersökare, blev docent vid juridiska fakulteten vid Stockholms högskola och inrättade ett kriminaltekniskt institut vid högskolan.

Han låg med all säkerhet bakom att utredningen om att inrätta SKA kom till stånd, deltog som sakkunnig i utredningar och han blev SKA:s första föreståndare.

Harry Söderman avled 1956.