Andreas Maehly

Andreas Maehly, även kallad "professorn", är en av SKL:s tidigare chefer och den förste ordinarie på professuren.

Anders Maehly blev SKL:s förste professor. Maehly hade sin bakgrund som laborator vid Statens rättskemiska laboratorium. Under hans tid som chef för SKL betonades forskning starkt.

1975 utlokaliserades SKL till Linköping. Laboratoriet fick därigenom mer ändamålsenliga lokaler och en kraftig teknisk upprustning. Dock var endast 15 av de personer som var anställda före lokaliseringsbeslutet kvar när flyttningen genomfördes.

Maehly placerade Linköping på den forensiska världskartan och var upphovsman till det samarbetsorgan för landets forensiska laboratorier och Universitetet i Linköping, Centrum för forensisk vetenskap, som bildades av universitetet. Han var också själv en produktiv forskare och publicerade många vetenskapliga artiklar.

Maehly byggde även upp ett ytterst värdefullt nät av kontakter med kriminaltekniska undersökare och laboratorier i andra länder.