Spårsäkring efter sexualbrott

Prover och spår tillvaratagna vid kriminalteknisk spårsäkring av sexualbrottsoffer och misstänkta kan vara de pusselbitar som krävs för att dessa brott klaras upp.

Ny spårsäkringssats efter sexualbrott

”Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp” har tagits fram för att i första hand underlätta för sjukvårdens hantering vid undersökning och spårsäkring, men även för att underlätta polisens efterföljande hantering av spårsäkringsprover i kitet. Spårsäkringssatsen innehåller instruktioner, spårsäkringsmaterial, provrör samt underlag för dokumentation.

För målsägare/patient finns en särskild ”Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp”. Guiden är en journalhandling som ska behållas av hälso- och sjukvården. Därför finns en särskild blankett som ska följa spårsäkringssatsen där den undersökande läkaren ska dokumentera de kriminaltekniska spår som tillvaratagits.

För bästa möjliga spårbarhet ska undersökande läkare och mottagande polis signera blanketten.

Vid spårsäkring av misstänkt gärningsperson, man eller kvinna, används ”Åtgärdskalendern”.

Kontaktpersoner vid NFC
Therese Hasselqvist
Ricky Ansell

För information om Nordkrim som tillverkar och levererar spårsäkringssatsen, se: www.nordkrim.se

För information om Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) samt ytterligare information kring ”Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp” se: www.nck.uu.se

För information om Rättsmedicinalverket, se:
www.rmv.se