Fingeravtrycksframkallning med pulver

Fingeravtrycksgrupperna på Kemi och tekniksektionen vid NFC har tagit fram en metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med pulver.

Framkallning av fingeravtryck med magnetpulver

På släta ytor och på ytor med struktur fungerar magnetpulver bra. Tester bör dock göras innan framkallningen eftersom det varierar stort hur olika fingeravtryck framkallas. Vid mycket svaga fingeravtryck lämpar sig aluminiumpulver bättre. För svaga avtryck på vykort och trä med matt lack är magneta att föredra. För mer information kontakta Svante Lagman, 010-56 282 64.