Informationsteknik

Digitalt lagrad information blir allt viktigare i spanings- och utredningsarbete. Den gemensamma nämnaren för den it-forensiska verksamheten vid NFC är idag digital teknik med undersökningar av data, bild, video, mobiltelefoner och ljud.

Analys av dator

Vid NFC utförs analys på udda och komplexa ärenden som kräver kvalificerad analysteknik och ett nära samarbete mellan forensiker och olika experter. Huvuduppdraget är dock utvecklingsverksamhet där NFC tar fram och för ut nya metoder och verktyg inom Polismyndigheten för att förenkla, möjliggöra och kvalitetssäkra det analysarbete som utförs lokalt.

Bild

Bildmaterial som undersöks består huvudsakligen av video och bildmaterial från övervakningssystem, mobiltelefoner och spaningsmaterial. Fokusområden är bildjämförelser (vem/vad är det på bilden?), skattning av personers längd, teknisk analys, restaurering, kameraidentifiering (togs bilden med den omstridda kameran?) och äkthetsundersökningar.

Ljud

Hörbarhetsförbättring är en vanlig önskan från våra uppdragsgivare. En teknisk analys av utrustning eller inspelningsförfarande samt utredningar om en inspelning är manipulerad eller inte är andra vanliga frågeställningar.

Foto

Fototeknik används vid både dokumentation, spårsäkring och spårextrahering av till exempel fingeravtryck och skoavtryck. Detta görs med hög detaljåtergivning i den synliga delen av spektrumet men även i ultraviolett och infrarött ljus.

Data

Förutom framtagning av information kan undersökningarna även handla om att återskapa lösenord, undersöka elektronik eller mobiltelefoner samt att restaurera skadad lagringsmedia.