Mitokondriellt dna

Vissa biologiska spår som exempelvis spontant avlossade hårstrån, ben eller tänder som legat nedgrävda i marken i åratal och delvis förruttnade likdelar innehåller mycket små mängder kärnbundet dna.

Dna:t är oftast av så dålig kvalitet att STR-baserade analyser av det kärnbundna dna:t inte fungerar. I de här materialen kan det däremot finnas tillräckligt mycket dna från mitokondrierna.  

Mitokondrierna är så kallade cellorganeller och har en egen dna-uppsättning, ”mtdna”. Flera kopior av detta dna finns i varje mitokondrie och det finns många mitokondrier per cell. Detta gör att analys kan bli möjlig på kvalitativt sett dåliga spår som den vanliga analysen inte klarar av. Eftersom det mitokondriella dna:t ärvs från modern till barnen och från döttrarna till deras barn osv. är det mitokondriella dna:t inte unikt och kan därmed inte resultera i några starkare slutsatsgrader vid överensstämmelser. Resultatet av en analys av mitokondriellt dna kallas på grund av den odelade nedärvningen, för haplotyp och inte dna-profil. 

Mtdna-analys är en resurskrävande specialanalys och de ärenden som i första hand är aktuella för mtdna är mycket grova brott som mord, eller som komplement till vanliga dna-analyser vid identifiering av avlidna. En första genomgång i ett mtdna-ärende görs på NFC. Undersökningsmaterialet remitteras därefter till annat analyslaboratorium som genomför analyserna. Handläggaren på NFC sammanställer alla resultat i ärendet och redovisar till uppdragsgivaren.