Djur-DNA

Art- och individbestämning av dna från djur är möjlig från färska eller intorkade prover.

En första genomgång och sållning i ett djurärende utförs på NFC. Undersökningsmaterialet remitteras därefter till annat laboratorium som genomför analyserna av dna och redovisar dessa till NFC. Handläggaren på NFC sammanställer alla resultat i ärendet och redovisar till uppdragsgivaren.
För artbestämning är det generella tekniker som används. Då utnyttjas den information som finns i cellkärnans och mitokondriens dna.

För individbestämning är det artspecifika PCR-baserade tekniker som används vid analys av såväl humant dna som dna från djur. Även i djurens arvsmassa i cellkärnan förekommer STR-områden. De är inte samma som hos människa men bygger på samma princip med korta sekvensupprepningar i tandem (short tandem repeats).

Undersökningen kan vara relevant i samband med mord eller andra mycket grova brott, t.ex. för att kunna knyta personer till varann eller till platser, och i samband med jakt- eller faunabrott. Blod, kött, päls och fjädrar är exempel på material som kan undersökas.