Y-kromosomal dna-analys

Y-kromosomen finns bara hos män och dess dna kan undersökas avseende markörer som är specifikt förekommande på Y-kromosomen.

Y-kromosomala dna-analyser används framförallt i sexualbrottsutredningar då standardanalysen gett ett dna-resultat som visar på en blandning av dna från både man och kvinna, och kvinnans dna finns i överskott.

De markörer som undersöks är också här de så kallade STR-markörerna (short tandem repeat), precis som då en vanlig dna-analys genomförs, och analysen genomförs med PCR (polymerase chain reaction). I dagsläget undersöker NFC 17 markörer på Y-kromosomen.

Y-kromosomen ärvs i princip intakt, odelad, från far till son, vilket har till följd att manliga släktingar på faderns sida har samma STR-markörer på sin Y-kromosom. Med andra ord är resultatvärdet av ett överensstämmande analysresultat mellan ett spår och en person begränsat då flera personer kan ha likadan Y-kromosom. Resultatet av en analys av Y-kromosomalt dna kallas på grund av den odelade nedärvningen för haplotyp och inte dna-profil.