Dna – från brottsplats till åtal (grafik)

Beskrivning av hur dna används som teknisk bevisning från brottsplats till domstol

Diagram över dna-spår från brottsplats och personer i utredningsregistret och dna register från 2006-2016

Diagram över antal träffar mellan brottsplatsspår och person samt träffar mellan spår på olika brottsplatser 2002-2016

En säkrad dna-profil från en brottsplats utgör alltid ett spår i ett specifikt ärende och resultatet jämförs mot dna-profiler från personer som provtagits i det ärendet. Dna-profiler från brottsplatser som inte stämmer mot en målsägare eller misstänkt i ärendet kan registreras i dna-registren. Då
söks den mot alla dna-profiler från misstänkta och dömda personer som finns registrerade. Den söks även mot andra dna-spår från brottsplatser som finns i dna-registret.