Drogbeslag - statistik per år

Under 2016 hanterades mer än 36 000 narkotikaärenden på NFC.

Cirka 50 procent av materialen som undersöks avseende narkotika innehåller cannabis och ungefär 20 procent av materialen som undersöks är olika narkotiska läkemedel.  

  

Fördelning av beslagtagna droger

Fördelning av material som har inkommit till droganalyssektionen på NFC för undersökning, år för år.