Forensiker

Forensikern arbetar med ärendehandläggning inom sitt ämnesområde och har även ansvar för utvecklings- och förbättringsarbetet. Det ingår många kontakter med uppdragsgivare för att bedöma vilka spår som ska undersökas och vilka analyser som ska göras.

Det tar ungefär två år för en ny medarbetare med akademisk utbildning att bli forensiker på NFC. Större delen av denna tid ägnas åt ämnesspecifik utbildning.