Forensisk generalist

Generalister tar hand om stora ärenden, ofta gäller det grövre brott med omfattande material och undersökningar.

Generalister involveras i första hand när brottsrubriceringen är mord, dråp eller rån. Vid dessa brottstyper kan ärendena ofta bli komplexa.

Vid undersökning av material i samband med seriebrottslighet, eller där flera polisdistrikt är involverade, kan en generalist också involveras.

I de fall då generalister involveras i ett ärende är det ofta ett sådant brott att ärendet även uppmärksammas i media.

Generalisten har mycket kontakt både med handläggarna på laboratoriet och med uppdragsgivare. Generalisterna vid NFC turas om att ha jour då de även kan nås utanför arbetstid.