Laborant på droganalyssektionen

På droganalyssektionen har en laborant helhetsansvar för respektive ärende och följer materialen som ska undersökas.

 

Laboranten på droganalyssektionen gör inte alla undersökningar själva – men styr och samordnar processerna.

– Vi är verkligen med från A till Ö, det är en av tjusningarna med uppdraget, säger Cecilia Björk, laborant.

När ett ärende handläggs på NFC:s droganalyssektion involveras flera olika personer och funktioner. Genom hela processen finns dock en ärendeansvarig handläggare, ofta en laborant, som ansvarar för registrering av material, samordning av undersökningar, att bedöma resultat från instrumentundersökningar, svara på frågor samt redovisa resultat till uppdragsgivaren och avsluta ärendet.

– Det kanske mest intressanta med jobbet är när det kommer in nya typer av material. Nätdrogerna dyker ständigt upp i nya varianter och då gäller det att vi fångar upp dem. Undersökningsresultaten utreds då av forensiker, jag identifierar inte själva substansen, säger Cecilia Björk, laborant på droganalyssektionen.

”Inte mjöl och socker”

Ärendena som kommer in till droganalyssektionen kategoriseras och delas upp i olika flöden. Det finns till exempel olika flöden för misstänkt cannabis och hasch, men också mer övergripande, mixade flöden med pulver och tabletter. Laboranterna på droganalyssektionen ansvarar för olika materialflöden och hanterar därför oftast bara ett materialflöde åt gången. Ungefär var fjärde vecka byter laboranterna till ett annat materialflöde.

– Man måste ha respekt för det vi jobbar med. Det är ju inte mjöl och socker, det kan vara farliga material. Vi jobbar med skyddsutrustning och vi behöver verkligen ha ett konsekvenstänk. Det är också viktigt att kunna prioritera och ta snabba beslut eftersom det plötsligt kan bli bråttom att få fram resultat, säger Cecilia Björk.

Kan bli hörd i rättegång

Ibland kallas droganalyssektionens laboranter att delta vid under rättegångar för att förklara hur en undersökning inom ett visst ämnesområde går till, eller varför en viss undersökning har ansetts nödvändig. Det ingår i uppdraget att kunna redogöra för undersökningarna som har gjorts.

För att arbeta som laborant på NFC krävs examen från en eftergymnasial utbildning. Det vanligaste bland laboranterna är en examen som biomedicinsk analytiker, alternativt en liknande utbildningsbakgrund inom kemi- eller biologiområdet.

Alla nyanställda på NFC genomgår ett internt utbildningsprogram som anpassas utifrån respektive funktion.