Objektföljning och datainsamling från video

Är du intresserad av att utveckla metoder för objektföljning och datainsamling från video? Kontakta då oss för att diskutera exjobbmöjligheter inom området.

  • Med vilken precision kan objektföljning användas för att detektera och följa personer i en videosekvens?
  • Hur kan data automatiskt samlas in från detekterade personer?
  • Hur kan datat göras sökbart och sorteras för att hitta troliga kandidater?
  • Vilka egenskaper är relevant i syfte att särskilja personer?

I stora mängder videomaterial med människor i rörelse finns det ett interesse av att automatiskt kunna filtrera ut de sekvenser där en sökt person har rört sig. Genom att detektera och följa de personer som rör sig i videosekvensen kan relevant metadata samlas in för varje individ. Datat kan sedan jämföras mot den sökta personens beskrivning/signalement för att finna relevanta sekvenser där personen eventuellt kan ha rört sig.

Låter detta intressant? Kontakta då oss för att diskutera exjobbsmöjligheter inom området.

Relevanta förkunskaper: Grundutbildning inom signal- och bildbehandling, statistik, datorseende

Tid: VT/HT 2018

Kontakt: klas.brorsson@polisen.se

Referensnummer: Ange även ref. nr 061.295/2017 i mailets ärendemening