Hastighetsmätning i videomaterial

Är du intresserad av att utveckla metoder för hastighetsmätning i videomaterial? Kontakta då oss för att diskutera exjobbsmöjligheter inom området.

  • Vilka hjälpmedel kan användas för att med hög noggrannhet mäta bildtakten (bildfrekvensen) för ett videokamerasystem?
  • Hur kan man med hjälp av en inspelad tidsindikation i video, genom automatiskt bildanalys, beräkna bildtakten och dess variation?

I brottsutredningar kan det vara viktigt för utredarna att få klarhet i hur snabbt objekt (t.ex. bilar) rör sig i ett videomaterial. För att med större noggrannhet bestämma hastigheten hos objektet som fångats på film krävs att man med hög precision kan mäta tiderna mellan bilderna i videosekvensen. Dessutom behöver intervallet inom vilka dessa tider kan variera bestämmas för det specifika kamerasystem som spelade in videon.

Låter detta intressant? Kontakta då oss för att diskutera exjobbsmöjligheter inom området.

Relevanta förkunskaper: Grundutbildning inom signal- och bildbehandling, statistik, datorseende

Tid: VT/HT 2018

Kontakt: klas.brorsson@polisen.se

Referensnummer: Ange även ref. nr 061.295/2017 i mailets ärendemening