Prüm Dna-utbyte med Slovenien och Lettland

Sverige har börjat söka dna-profiler mot ytterligare två länder, Slovenien och Lettland. I och med det är vi uppkopplade mot totalt 12 länder.

Den 2:a mars söktes Sveriges 30 000 spår mot Lettland och den 29:e mars mot Slovenien. I Lettlands dna-register fanns då dna-profiler från 5 500 spår respektive 53 000 personer och i Slovenien 6 500 spår respektive 31 000 personer.

Lettland

Vid sökningen mot Lettland erhölls 23 träffar, Lettland fick 14 spår-personträffar och Sverige fick 5 stycken. Det blev också 4 spår-spårträffar. Av de totalt 23 träffarna godkändes och redovisades 13 träffar. Resterande träffar var så kallade falska positiva träffar och redovisades inte.

Bland de godkända och redovisade träffarna fanns 2 svenska spår som träffade mot person i Lettland. Spåren var säkrade i var sitt stöldärende i Region Nord respektive Region Mitt. Ytterligare ett svenskt spår, som var säkrat i ett inbrottsärende, träffade mot ett annat spår i Lettland.

Slutligen godkändes och redovisades också 10 träffar där personer i Sveriges dna-register träffade mot spår i Lettland.

Slovenien

Vid sökningen mot Slovenien erhölls 52 träffar, Slovenien fick 12 spår-personträffar och Sverige fick 28 stycken. Det blev också 12 spår-spårträff. Av de totalt 52 träffarna godkändes och redovisades 42 träffar. Resterande träffar var falska positiva träffar och redovisades inte.

Bland de redovisade träffarna fanns 22 svenska spår som träffade mot person i Slovenien. 3 spår var säkrade i olika rånärenden i Region Väst och 17 spår var säkrade i olika stöld- och inbrottsärenden i samtliga regioner utom Nord. Dessutom redovisades en spår-personträff i ett ärende som rörde brott mot utlänningslagen till Region Väst och en spår-personträff i ett narkotikaärende till Tullverket.

9 träffar där personer i Sveriges dna-register träffade mot spår i Slovenien redovisades också. Vi noterade att en av dessa personer tidigare hade träffat mot ett spår även i Slovakien.

Nya länder på gång?

Tester, som hittills inte varit lyckosamma, pågår sedan länge mot Frankrike. Det är oklart vad problemen beror på men vi jobbar på att lösa dem. Tyskland har ett mycket stort dna-register och vi är även intresserade av att börja göra Prüm dna-sökningar mot dem. Förhoppningsvis kan Prüm dna-tester mot Tyskland ske senare i höst. Vi har även skickat intresseförfrågningar till Belgien, Ungern och Portugal.

/ Christina Widén, forensiker i Typnings- och registergruppen