"Framtidens forensik är digital"

It-forensiken i framtiden kanske inte fokuserar på mobiltelefoner och datorer, utan på bilar och intelligenta hem. Sex framstående forskare besökte NFC i början av september och de var eniga om att framtidens forensik är digital.

Ett vetenskapligt råd med internationella forskare har fått uppdraget att ge vetenskaplig rådgivning till NFC:s medarbetare och experter som arbetar med forskning och utveckling. Rådet består av framstående forskare inom olika discipliner.
NFC:s medarbetare hade träffar med forskarna där de diskuterade forsknings- och utvecklingsprojekt.
– Rådet har inrättats för att utveckla den forensiska verksamheten, berättar Lena Klasén, avdelningschef, NFC. De ska titta på forskningsresultat som vi kan tillämpa inom forensiken. Efter de här dagarna har vi identifierat forskningsområden som vi ska satsa på. 

Gemensamma lösningar på problem
Besöket avslutades med en paneldiskussion, där diskuterades vilka områden som kommer vara heta inom forensiken inom 5-15 år.
– Om vi kunde förutsäga vad som kommer att hända om 10-15 år skulle vi vara rika, men vi kan spekulera, kommenterade Christophe Champod, professor i forensisk vetenskap vid universitetet i Lausanne. Troligtvis kommer efterfrågan på forensiken att ändras, från att vara bevis i rättegång till att mer inrikta sig på att hjälpa en utredning framåt. Det vill säga att ta fram information till polisen. Dagens forensiska laboratorier är inte riggade för detta och är idag främst inriktade på att få fram bevis som håller i domstol.
Istället för att prata om sektioner och ämnesområden så behöver vi diskutera forensiska problem där vi kan hitta gemensamma lösningar, enligt Christophe Champod.

Forskare på besök hos NFC

Datoriseringen fortsätter
Utvecklingen går mot att samla sökbar data i databaser och att datorisera och använda robotar till fler arbetsuppgifter.
– I vissa fall kan det vara en bra idé att använda andra länders databaser. Men i andra fall fungerar det inte. Det gäller exempelvis kläder, där kan mode, klimat och annat spela in, sade Christophe Champod.
När samhället ändrar sig ändrar sig brottsligheten och även spåren av brottsligheten.
- Vi behöver medarbetare som kan hantera kvalificerade utredningar i en digital värld. Framtiden är digital – både i samhället och inom forensiken, sade Arian van Asten, chef för Department of Science vid Nether­lands Forensic Institute, NFI.  Det finns alltid otroliga mängder spår i digitalt material, mer och mer data och fler och fler spår. Vi anställer fler och fler, men det räcker aldrig. Nu försöker vi främst arbeta med att utveckla metoder som gör att poliser och utredare kan utreda digitala bevis själva.
Arian van Asten berättade att i Holland går kriminaliteten ner, men förfrågningarna på forensiska undersökningar till NFI går upp.
– Det är komplext att bestämma vad som ska utredas, vad är samhället villiga att utreda. I Holland ger under 3 procent av dna-undersökningarna träffar. Vad är det värt för samhället att lösa ett brott?
Lena Klasén poängterade att det forensiska arbetet även är brottsförebyggande.–  Vi undervärderar det brottsförebyggande värdet av att vi har dömda brottslingar i dna-databasen.

Dinosaurievetenskaper?
Jack Ballantyne, professor i kemi vid the University of Central Florida, menade att Artificiell intelligens kommer att ta bort delar av beslutsfattandet från människor.
– Vissa forensiska områden kan bli redundanta. Biologi och it-forensik går framåt. Glas och fibrer backar, sade Jack Ballantyne.
Christophe Champod gick ännu längre och kallade fibrer och glas för dinosaurievetenskaper.

Integriteten i en alltmer digitaliserad värld diskuterades också.
– Sociala medier kommer fortsätta öka och användandet av krypterad information kommer att öka. Det kommer att göra det svårare att läsa informationen, sade Jonathon Phillips, elektronikingenjör vid the National Institute of Standards and Technology i USA, när han fick frågan om hur forensiken kommer se ut i framtiden.
– Din integritet har redan äventyrats, du ger redan bort alla dina data till Google och Facebook, kommenterade Zeno Geradts, senior forskare inom forensik vid the Netherlands Forensic Institute. Brott kan lösas med hjälp av sociala medier, vissa brottslingar löser till och med sina egna brott via webbkameror.
– Jag är glad över att vi har fått möjlighet att få hit så välrenommerade forskare. Jag ser fram emot att fortsätta samarbetet och att se dem här igen om ett år. Vi ska nu hitta former för att hålla kontakten under året, avslutade Lena Klasén.

 

Scientific Advisory Bord - NFC

Det vetenskapliga rådet består av:

Lena Klasén är teknisk doktor i bildteknik och avdelningschef för NFC.  bred tvärvetenskaplig teknik- och forskarbakgrund inom bland annat kriminalteknik, försvars- och säkerhetsforskning, vindkraft och systembiologi. 

Arian van Asten, chef för Department of Science vid Nether­lands Forensic Institute och professor i forensisk analytisk kemi. 

Christophe Champod, professor i forensisk vetenskap vid universitetet i Lausanne, han forskar inom forensiska metoder för identifiering.

Jack Ballantyne, professor i kemi vid the University of Central Florida, han forskar inom forensisk molekylärgenetik.  

Jonathon Phillips forskar inom ansiktsigenkänning, biometri och forensik. Han är elektronik ingenjör vid the National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA och har doktorerat vid Rutgers University.

Lars Thalmann är senior development director för MySQL High Availability, Replication, and Backup vid Oracle. Han har doktorerat i datorvetenskap vid Uppsala universitet.

Zeno Geradts är senior forskare inom forensik vid the Netherlands Forensic Institute och professor i forensisk datorvetenskap vid University of Amsterdam.  Han är också styrelseordförande för ENFSI Forensic IT Working group.

 

Text: Susanne Karlsson

Foto: Maria Åsén och Marcus Andrae