Dna-teknik kan bidra till fantombilder

"Vårt mål är att övervinna de största begränsningarna inom nuvarande forensisk dna-analys genom att utöka användningen av dna-spår som spaningsinformation".

Logotyp för VISAGE-projektetVISAGE-projektet, som finansieras med anslagna medel      (5 miljoner euro) från EU Horizon 2020, lanseras med ett uppstartsmöte 30–31 maj 2017 vid Erasmus University Medical Center i Rotterdam, Nederländerna. I projektet kommer forensiska dna-forskare, genetiker, statistisker och samhällsvetare att samarbeta i en ny konstellation – VISible Attributes Through GEnomics (VISAGE) Consortium – vars deltagare består av 13 akademiska, polisiära och juridiska institutioner från 8 europeiska länder.

VISAGE-konsortiet ska ta fram ny vetenskaplig kunskap, samt utveckla nya verktyg som ska utvärderas och implementeras i den forensiska verksamheten för att kunna förutsäga en persons utseende, ålder och ursprung utifrån dna-spår. Resultatet kommer att kunna bidra med fokus i polisens utredningar så att man snabbare och effektivare kan hitta okända förövare med hjälp av dna-baserad spaningsinformation som tillvaratagits på brottsplatser.

Johannes Hedman, specialist vid NFCJohannes Hedman,
specialist vid Nationellt
forensiskt centrum – NFC.


Sverige deltar i konsortiet via Nationellt forensiskt centrum – NFC.
– Målet är att utveckla metoder som kan ta fram fantombilder av okända gärningsmän från dna-spår, förklarar Johannes Hedman, specialist vid NFC. Dessa fantombilder blir ytterligare ett verktyg i polisens utredningsarbete.

Lena Klasén, avdelningschef för NFC, är mycket positiv till projektet:
– Samarbetet ligger helt i linje med NFC:s strategiska plan att vidareutveckla dna-området genom att använda mer av den information som dna innehåller. Genom projektet får vi också möjlighet att knyta nya internationella kontakter i ett nytt viktigt sammanhang och därmed utöka våra nätverk i Europa.

Svensk kontaktperson: Johannes Hedman,
tel. +46 10 562 81 38 (Sverige), e-post johannes.hedman@tmb.lth.se
NFC:s presstelefon: tel. +46 10 562 80 55, e-post registrator.NFC@polisen.se
Internationell presskontakt: David Drexhage,
tel. +31 10 703 5525 (Nederländerna), e-post press@erasmusmc.nl
Projektkoordinator: Prof. Manfred Kayser,
tel. +31 10 703 8073 (Nederländerna), e-post visage@erasmusmc.nl

Besök gärna VISAGE:s hemsida för mer information och löpande uppdateringar: www.visage-H2020.eu.

VISAGE-deltagare

 • Erasmus University Medical Center Rotterdam, Coordinator (Nederländerna)
 • Jagiellonian University (Polen)
 • University of Santiago de Compostela (Spanien)
 • Medical University of Innsbruck (Österrike)
 • University of Cologne (Tyskland)
 • King’s College London (Storbritannien)
 • University Hospital Cologne (Tyskland)
 • Bundeskriminalamt (Tyskland)
 • Institut National de Police Scientifique (Frankrike)
 • Netherlands Forensic Institute (Nederländerna)
 • Nationellt forensiskt centrum – NFC (Sverige)
 • Metropolitan Police Service (Storbritannien)
 • Central forensic Laboratory of the Police (Polen) 

 

This project received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under grant agreement No 740580