Översättningstabellen - resultatvärdering

Det går att ta fram resultatvärdet antingen genom att använda siffror eller ord/uttryck som uttrycker storlek. Det logisk/matematiska resonemanget är detsamma.

Det finns en översättningstabell för hur de nio skalstegen i NFC:s skala motsvaras av både specifika verbala uttryck (ord) respektive intervall av resultatvärden (siffror).

Översättningstabellen - resultatvärdering