NFC Stockholm

Metodbeskrivningar och standardförfaranden som NFC Stockholm använder vid forensiska undersökningar.

Gällande standardförfaranden

ECRIS-ärenden

Hantering av inkommande daktylogram

IE-ärenden

Ärendehantering av daktylogram inkomna från Migrationsverket

 

Gällande metodbeskrivningar

* Ackrediterad metod

Framkallningsmetod, Visuell granskning

Framkallningsmetod, Acid Yellow 7*

Framkallningsmetod, Amidosvart*

Framkallningsmetod, CNA*

Framkallningsmetod, DFO*

Framkallningsmetod, NIN*

Framkallningsmetod, PD*

Framkallningsmetod, Pulver*

Framkallningsmetod, Silvernitrat*

Framkallningsmetod, Sudansvart*

Framkallningsmetod, VMD (under bearbetning)*

Framkallningsmetod, Wet Powder*

Framkallningsmetod, VMD*

ACE-V Vid friktionshudsavtrycksidentifiering