Informationstekniksektionen

Metodbeskrivningar och standardförfaranden som NFC använder vid forensiska undersökningar vid Informationstekniksektionen.

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Dokument och IT under perioden 2013-11-11 till och med 2016-05-29 (PDF) .

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Dokument och IT före 2013-11-11 (PDF)

Gällande standardförfaranden

*Ackrediterat standardförfarande

785* Standardförfarande för rekonstruktionsfotografering

786* Standardförfarande för fotografering av skoavtryck mm

787* Standardförfarande för fotografering av fingeravtryck

788* Standardförfarande för längdmätning i bild

789* Standardförfarande för att återskapa bild-, video- och ljudmaterial

795* Standardförfarande för undersökning av ljudmaterial

796* Standardförfarande för utläsning av ljud från bandburen media

797* Standardförfarande för utläsning och konvertering av digitalt ljud

808* Standardförfarande för UV/IR-fotografering

810 Standardförfarande för ENF-jämförelse

812* Standardförfarande för undersökning av bildmaterial

813* Standardförfarande för framställande av stillbilder från videomaterial

814* Standardförfarande för identifiering av digitalkameror

815* Standardförfarande för utläsning av video från bandburen media

820 Standardförfarande för granskning av lottproducent

823* Standardförfarande för sökning och förstärkning av reliefskrift

824* Standardförfarande för undersökningar rörande ingrepp och ändringar i dokument

825* Standardförfarande för jämförelse av objekt eller personer i bilder

827 Standardförfarande för systembestämning av maskinskrift

828 Standardförfarande för jämförande undersökningar av maskinellt framställd skrift

829* Standardförfarande för undersökning av tryckta produkter

830* Standardförfarande för undersökning av dokumentsäkringar

831* Standardförfarande för skanning och reprofotografering av dokument

832* Standardförfarande för återskapande av lösenord

833* Standardförfarande för analys av data

842* Standardförfarande för hörbarhetsförbättring

843* Standardförfarande för jämförande handstilsundersökningar

844* Standardförfarande för bedömning av kravuppfyllelse för värdetrycksaker, lotter och ID-handlingar

853* Standardförfarande för avbildning av data i IT-utrustning

879* Standardförfarande för äkthetsundersökningar av ljudmaterial

1149 Standardförfarande för extrahering av data från mobilenhet

1160 Standardförfarande för undersökning av radioutrustning

1165 Standardförfarande för bildförbättring

 

Metodbeskrivningar

*Ackrediterad metodbeskrivning

644* Metodbeskrivning för att återskapa bildmaterial

655* Metodbeskrivning för återskapning av lösenord i Windows XP

741* Metodbeskrivning för avbildning av hårddisk

742* Metodbeskrivning för avbildning av minneskort och USB-minnen

743* Metodbeskrivning för avbildning av skiva

753 Metodbeskrivning för återskapning av Linux LVM/LVM2 (Logical Volume Manager)

761* Metodbeskrivning för att återskapa videomaterial

1150 Metodbeskrivning för extrahering av data ur android-enheter med verktyget ADB

1151 Metodbeskrivning för att uppnå root-behörighet i mobila enheter med custom recovery

1152 Metodbeskrivning för extrahering via direkt eMMC

1153 Metodbeskrivning för fysisk extrahering ur mobila enheter med standardverktyg

1154 Metodbeskrivning för extrahering via JTAG/Boundary Scan

1155 Metodbeskrivning för logisk extrahering ur mobila enheter med standardverktyg

1161 Metod för mätning av frekvensområden för radiosändare i labbmiljö

1162 Metod för mätning av ERP för radiosändare i labbmiljö

1163 Metod för mätning av sändningscykel för radiosändare i labbmiljö