Biologsektionen

Metodbeskrivningar och standardförfaranden som NFC använder vid forensiska undersökningar på biologiområdet.

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Biologisektionen under perioden 2016-05-19 till och med 2016-12-05 (PDF) .

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Biologisektionen före 2016-05-26 (PDF) 

Gällande standardförfaranden 

* Ackrediterat standardförfarande 
** Flexibelt ackrediterat standardförfarande

783 Standardförfarande för blodbildsanalyser av lösa föremål

852* Standardförfarande för blodundersökningar

859* Standardförfarande för sperma- och sekretundersökningar

864 Standardförfarande för hantering av EDB-prover

865 Standardförfarande för kontaminationskontroll av arbetsytor, instrument, föremål m.m. i laboratoriemiljö

869* Standardförfarande för DNA-analys

870* Standardförfarande för hantering av biologiskt jämförelsematerial

871* Standardförfarande för hårundersökning

872* Standardförfarande för Low Copy Number (LCN) DNA-analys

882* Standardförfarande för träffrapportering

887** Standardförfarande för validering och införande av nya metoder eller förändringar inom ramen för flexibel ackreditering

 

Gällande metodbeskrivningar

* Ackrediterad metodbeskrivning

647 Metodbeskrivning för kvantifiering av DNA med Qubit 2.0 Fluorometer

666* Metod för Identifiering och säkring av biologiska spår
Bilaga 1 Makroskopisk flourescensundersökning
Bilaga 2 Indikativt test på blod med leukomelakitgröntreagens
Bilaga 3 Human bloddetektion med Hexagon OBTI
Bilaga 4 Test på surt fosfatas med Kinds reagens
Bilaga 5 Mikroskopisk identifiering av spermier och epitelceller
Bilaga 7 Identifiering av hårstrån och klassificering av hårrötter
Bilaga 8 Minitejp

673 Metodbeskrivning för DMAC-test. Indikativt test på förekomst av urin

727* Metodbeskrivning för kvantifiering av DNA med realtids-PCR

736* Metodbeskrivning för typbestämning av DNA
Bilaga 1 Metodbeskrivning för mixutprövning
Bilaga 2 Metodbeskrivning för typutvärdering av referensprov, FTA
Bilaga 3 Metodbeskrivning för typutvärdering av spårprov vid standardanalys
Bilaga 4 Metodbeskrivning för typutvärdering av spårprov och referensprov vid specialanalys
Bilaga 5 Metodbeskrivning för förenklad mixutprövning
Bilaga 7 Metodbeskrivning för elektrofores med ABI 3500L/XL
Bilaga 8 Metodbeskrivning för GeneMapper ID-X
Bilaga 9 Metodbeskrivning för typutvärdering spårprover och referensprover med kompletterade amplifieringssystem
Bilaga 10 Metodbeskrivning för amplifiering
Bilaga 11 Metodbeskrivning för typutvärdering av referensprov, ej FTA

740 Metodbeskrivning för kontaminationskontroll av arbetsytor, instrument, föremål m.m. i laboratoriemiljö

744* Metodbeskrivning för extraktion av DNA
Bilaga 1 Rening/koncentrering med Amicon® Ultra-0,5
Bilaga 2 DNA-extraktion av helblod med chelex
Bilaga 3 Organisk DNA-extraktion
Bilaga 4 DNA-extraktion av hårrötter
Bilaga 5 DNA-extraktion av material med chelex, 50 ml rör
Bilaga 6 DNA-extraktion av sperma i närvaro av övriga celler (differentiell lysering) med chelex
Bilaga 7 Rening/koncentrering av extrakt med Amicon® Ultra-2 eller
micon® Ultra-4
Bilaga 8 DNA-extraktion av blod- och sekretmaterial med chelex
Bilaga 9 DNA-extraktion med BioRobot® M48
Bilaga 12 DNA-extraktion genom direktlysering med chelex
Bilaga 13 DNA-extraktion med PowerMax Soil

765* Metodbeskrivning för FTA (från stansning till amplifiering)

986 Metod för att påvisa amylasaktivitet med Phadebas Forensic Press test