Begär handstilsundersökning

Jämförande handstilsundersökningar kan göras för att undersöka om olika skrifter har samma upphovsman.

Vi gör dessa undersökningar åt civila uppdragsgivare i mån av tid, vilket kan leda till långa handläggningstider. Om du skickar in ett material får du en orderbekräftelse där vi anger ungefär hur många timmar ärendet beräknas ta.

Priset för en handstilsundersökning är för närvarande 1 300 kronor per timme exklusive moms. Generellt brukar en namnteckningsundersökning ta mellan 6 och 8 timmar.

Vanliga frågor och svar om handstilsundersökningar.

Vid begäran om handstilsundersökning behöver du inte fylla i något beställningsformulär. Skriv endast ett följebrev där du anger vad som är omstritt (ifrågasatt) och vad som är jämförelsematerial.

Skicka materialet med följebrev till:
Nationellt forensiskt centrum
581 94 Linköping

Ange din adress och ditt telefonnummer. För att vi ska kunna fakturera dig måste du också ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Använd gärna rekommenderat brev.