Standarder

ISO/IEC 17025

Den här standarden kan, och bör enligt EU, användas för arbete vid ett kriminaltekniskt laboratorium.

NFC arbetar efter ISO/IEC 17025, och Rikspolisstyrelsen har i den kriminaltekniska strategin klargjort att de kommer att införa en gemensam kvalitetsstandard baserad på förslagen från projektet KvaTro (Kvalitetssäkring av de tekniska rotlarna). I sin rapport föreslår projektet att även landets tekniska rotlar ska använda ISO/IEC 17025 för sin interna verksamhet för att harmonisera det arbetet med NFC:s. Standarden innehåller allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier, inklusive provtagning. Den omfattar provning och kalibrering utförd enligt standardmetoder, icke-standardmetoder och metoder framtagna av laboratoriet. Den tydliggör också krav på validering eller verifiering av tillämpning av olika metoder eller förfaranden.

Det är även denna standard som EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) anser bör använda för ackreditering av dna- och fingeravtrycksverksamhet.

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 170 20 är en internationell standard som anger, oberoende av vilken sektor som berörs, allmänna regler för kompetens hos organisationer som utför kontroll. Den här standarden kan användas för arbete på en brottsplats. NFC är ackrediterat enligt ISO/IEC 17020 när det gäller tekniska brandundersökningar/brandplatsundersökningar.

I den europagemensamma guidelinen EA-05/03 Guideline for the implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation finns tolkningar om hur standarden ska tillämpas. En översättning av dokumentet till svenska är utgiven av NFC:

Vägledning för tillämpning av ISO/IEC 170 20 inom brottsplatsundersökning.