KUB: Kompetens - Utveckling - Behörighet

NFC har utvecklat ett system för introduktion, kompetenssäkring och utveckling av medarbetare.

Systemet, som kallas KUB (Kompetens – Utveckling – Behörighet), är integrerat med de viktigaste kraven från kvalitetssystemet kombinerat med tydlighet i karriärutveckling och lönesättning.

Alla våra nyanställda genomgår ett allmänt och ett befattningsspecifikt introduktionsprogram. För alla befattningar har upprättats dels en generell kompetenskravspecifikation, dels en ämnesspecifik kravspecifikation. För vissa operativa befattningar krävs en skriftlig och en muntlig godkänd examination innan medarbetaren går från aspirantstadiet och får behörighet att lämna sakkunnigutlåtande. Introduktionen och den interna utbildningen kan för vissa befattningar ta mellan två och tre år innan efterföljande examination. För att säkerställa att kompetensen bibehålls, ska en förnyad examination ske vart sjätte år.

Exempel på olika befattningar:

  • Laboratoriebiträde
  • Laborant / Tekniker / Fotograf
  • Forensisk laborant
  • Forensiker / Molekylärbiolog / Ingenjör / Kemist
  • Förste forensiker / Förste molekylärbiolog / Förste ingenjör / Förste kemist
  • Forensisk generalist / Forensisk specialist