Ledningsgrupp

NFC:s ledningsgrupp består av:

  

Helena Trolläng, avdelningschef NFC

 

Helena Trolläng
Avdelningschef

 

 


   

 

ej bild

 

Ricky Ansell
Tf. sektionschef biologisektionen

 

 

 

 

Peter Bergström, NFC

 

Peter Bergström
Sektionschef
informationstekniksektionen

 

 

 

 

 

  

Anna Breitholtz Emanuelsson
Sektionschef, NFC Stockholm

 

 

 

  

Susanne Karlsson

 

Susanne Karlsson
Kommunikationspartner

 

 

  

ej bild


Hanna Karlström
Kanslichef

 

 ej bild

Jenny Silverhult
Ekonomichef

 


Anna Stenfeldt Hennings


Anna Stenfeldt Hennings
Sektionschef droganalyssektionen

 

 

 

Anders Åström, sektionschef Kemi- och tekniksektionen 

Anders Åström
Sektionschef kemi- och tekniksektionen

 

 

  


Per Warolin

 

Per Warolin
Tf. sektionschef NFC Väst och tf. sektionschef NFC Syd

 

 

 


 

Tony Wimarken
HR-partner