Droganalyssektionen

Vid Droganalyssektionen arbetar vi med att identifiera och analysera olika typer av narkotika- och dopningsbeslag liksom gifter och illegal alkohol.

Sektionens chef är Anna Stenfeldt Hennings, anna.stenfeldt@polisen.se

Drogsektionen har 66 tillsvidareanställda (1 aug 2016)

Antal ärenden per år: 39.100 (2015)

Droganalyssektionen analyserar olika sorters prover för fastställa om de innehåller narkotika, dopningspreparat eller läkemedel. Proverna kan bestå av pulver, växtmaterial, tabletter eller vätska. Det görs också jämförelseanalyser för att undersöka om proverna kommer från samma tillverkare.

Nästan all narkotika som beslagtas i Sverige kommer till Droganalyssektionen vid NFC för analys. 

Analyser och jämförelser av alkohol görs också för att avgöra vilken typ av alkohol det är och om det kommer från samma tillverkning. Varierande frågeställningar om gifter besvaras också.

När vi får in prover som innehåller nya substanser undersöker vi dem noga för att fastställa dess kemiska struktur. På Droganalyssektionen finns en grupp erfarna analytiska kemister som arbetar med identifieringen av okända substanser med hjälp av moderna analystekniker.

Läs mer om Droganalyssektionens verksamhet här.