Biologisektionen

Vid Biologisektionen genomförs dna-analyser av biologiska spår från brottsplats eller på tillvaratagna bevismaterial. Dna-analyser genomförs även på ett stort antal salivtopsningar från personer. Vid sektionen hanteras de svenska dna-registren.

Biologisektionen har 90 tillsvidareanställda (augusti 2016).


Ricky Ansell är tillförordnad chef på biologisektionen, ricky.ansell@polisen.se

NFC handlägger omkring 16 000 dna-ärenden per år med undersökningsmaterial från brottsplatser. Runt 6500 av dessa gäller grova brott.

Sektionen hanterar de svenska dna-registren som innehåller dna-profiler från cirka 150 000 dömda brottslingar och misstänkta samt över 30 000 dna-profiler från olösta brott.

Under 2015 rapporterades 4700 matchningar från den nationella DNA-databasen.

Det dagliga arbetet vid NFC:s Biologisektion innebär i huvudsak hantering av spår eller tillvaratagna material från brottsplatser och prov från personer involverade i brott.

När utgångsmaterialet är tillvarataget material från brottsplatser söker vi efter biologiska spår och dna från möjliga gärningsmän eller brottsoffer. Det kan vara ett mycket komplicerat och tidsödande arbete. I arbetet ingår att med forensisk kompetens eftersöka spår och säkra dem, samt att utföra bedömningar och värderingar av spårfynd och de analysresultat som erhålls. De undersökningsärenden som kommer till biologisektionen delas inledningsvis in i mängdbrott som till exempel inbrott, misshandel, stöld och skadegörelse samt grova brott som mord, rån och våldtäkt. 

Vad gör vi på Biologisektionen? Här kan du läsa mer om vår verksamhet.