Dokumentanalys

I dokumentanalysgruppen gäller undersökningar ofta frågeställningen om en handling är äkta eller falsk. Allt ifrån tryckta produkter som pass, id-kort, körkort och sedlar till handskrivet material undersöks.

Handstilsanalys

 

Handstil

Har olika skrifter samma upphovsman? Små, men betydelsefulla detaljer i handstilen granskas, vanligen med lupp eller mikroskop. Det kan till exempel röra sig om testamenten eller lånehandlingar.

För att kunna göra en jämförande handstilsundersökning av ett omstritt material bör det helst vara i original. I de fall undersökningen gäller en namnteckning måste det vara en originalhandling. Dessutom behövs jämförelseskrift från ungefär samma tid som det omstridda materialet tros vara framställt. Jämförelseskriften ska vara utförd med samma stiltyp som den omstridda. Är till exempel den omstridda skriften utförd med skrivstil ska även jämförelseskriften vara framställd med skrivstil.

Ungefär två tredjedelar av våra uppdrag rörande handstilsundersökningar kommer från polisväsendet, men även andra myndigheter, företag och privatpersoner kan få undersökningar genomförda av NFC. Vi utför även handstilsundersökningar åt det isländska rättsväsendet. 

Urkund

Äkta eller falsk? Tryckta produkter som pass, id-kort, körkort och sedlar undersöks för att svara på frågor om manipulation och äkthet. NFC:s djupa kunskap inom området medför att vi i brottsförebyggande syfte deltar vid framtagandet av nya persondokument och övriga värdedokument. Vi deltar också i olika EU-grupper för dokumentsäkringar av id-handlingar.

Mynt och sedlar skickas till NFC för att bedömas gällande huruvida de är äkta eller ej. Mörkertalet är stort vad gäller antalet falska sedlar som är i omlopp, särskilt när det gäller mynt och sedlar av lägre valörer. Många väljer att inte anmäla, men det är viktigt att det görs.

Svenska sedlar förfalskas inte i lika stor utsträckning som exempelvis euron. Ungefär hälften av de sedlar som undersöks vid NFC är svenska.