Narkotikajämförelse

Genom jämförelse, eller profilering, av narkotikabeslag ska polisen kunna binda ihop olika beslag för att styrka överlåtelse av narkotika och kartlägga distributionsvägarna.

Jämförelse/profilering av olika typer av narkotika utförs för att bedöma om preparaten har ett gemensamt ursprung, det vill säga ifall preparaten kommer från samma tillverkare eller tillverkningssats.

Vid jämförelse/profilering av narkotika studeras egentligen inte själva narkotikan, utan de föroreningar som uppstår vid tillverkningen. Genom att jämföra föroreningsmönster går det att se om narkotikan är tillverkad enligt samma eller liknande recept, eller till och med om det tillverkats i samma sats.

Jämförelse/profilering av narkotika görs även i andra europeiska länder varför detta även kan användas i det internationella samarbetet mot narkotika.

Jämförelse av föroreningsmönster mellan två överensstämmande beslag

Två överensstämmande substanser

Jämförelse av föroreningsmönster mellan två icke-överensstämmande beslag

Två olika substanser