Rattfylleri

Gränsen för rattfylleri i Sverige går vid 0,2 promille eller 0,10 mg per liter luft. Grovt rattfylleri är vid 1,0 promille eller 0,5 mg/l luft.

  • Varje dag kör i genomsnitt 14 400 personer alkoholpåverkade på de svenska vägarna.
  • Årligen upptäcker polisen cirka 12 000–13 000 rattfyllerister.
  • Ungefär nio procent av bilförarna kör med alkohol i kroppen någon gång under ett år.
  • Ungefär var femte av de förare som dödas i trafikolyckor är alkoholpåverkad. 
  • Nästan hälften av de förare som dör i singelolyckor är påverkade av alkohol.

Källa: Trafikverket

Svenska gränser för rattfylleri

Svenska gränser för rattfylleri

 


Fram till 1941 mättes inte alkohol vare sig i blodet eller i utandningsluften i Sverige. Man förlitade sig istället på subjektiva bedömningar. I dessa kunde ingå att låta den misstänkte peka sig på näsan med slutna ögon, gå balansgång på en linje på golvet med mera. Metoden används fortfarande i vissa stater i USA med anledning av att det anses förnedrande att lämna sållningsprov vid vägkanten.