Kriminaltekniker

En kriminaltekniker är en medarbetare inom Polismyndigheten som har vidareutbildat sig och arbetar med brottsplatsundersökningar, framför allt vid grova brott.

Kriminaltekniker i arbete

Vad gör en kriminaltekniker?

Kriminaltekniker undersöker brottsplatser och säkrar forensiska spår. Arbetet bidrar till att besvara frågorna vad har hänt, hur, var, när och av vem i en brottsutredning. Kriminaltekniker arbetar vid någon av Polismyndighetens regionala forensiska sektioner.
Läs om en kriminalteknikers arbete

Hur blir jag kriminaltekniker?

För att bli kriminaltekniker ska du genomgå en ettårig kriminalteknisk grundutbildning. Det är Nationellt forensiskt centrum, NFC, en nationell avdelning inom Polismyndigheten, som ansvarar för utbildningen. NFC, och tidigare SKL, har haft detta ansvar sedan år 1999.
Reportage från kriminalteknisk grundutbildning: "Vi är något på spåren".

Vem kan bli antagen till utbildningen?

För att bli antagen till kriminalteknisk grundutbildning krävs att du har en anställning vid en regional forensisk sektion inom Polismyndigheten.
Det är den enskilda forensiska sektionen som utifrån behov beslutar om ifall en medarbetare ska få genomgå kriminalteknisk grundutbildning.

Kursdeltagarna ska ha erfarenhet av utredningsarbete i förundersökningar i brottmål och ha genomfört särskild upplärningsplan före kursstart.
Det vanligaste är att kursdeltagarna har polisiär bakgrund. Ett mindre antal personer utan polisiär bakgrund har också genomgått utbildningen, dessa personer har haft en bakgrund som kemister eller biologer.

Hur är utbildningen upplagd?

Den kriminaltekniska grundutbildningen genomförs under ett kalenderår, huvudsakligen i Linköping, för maximalt 24 kursdeltagare. Utbildningen omfattar cirka 21 studieveckor. För att bli godkänd ska kunskapsprov och ett specialarbete genomföras med godkänt resultat.

I utbildningen varvas teori med praktiska övningar. Innehållet är i huvudsak problembaserat med fokus på att ge kunskaper om, och färdigheter i att planera och genomföra brottsplatsundersökningar, dra slutsatser samt skriva protokoll.

Finns det kriminaltekniker på NFC?

De medarbetare inom Polismyndigheten som arbetar som kriminaltekniker är anställda på de regionala forensiska sektionerna – inte på NFC.

Däremot finns det flera medarbetare på NFC som har en bakgrund som kriminaltekniker men som nu istället arbetar med forensiska undersökningar i roller som forensiker, laboranter eller liknande.
Läs om några av NFC:s yrkesroller och kvalifikationskrav.

Bli polis

www.polisen.se/blipolis finns mer att läsa om vilka krav som ställs för att bli antagen till Polishögskolan.