Prüm-sökningar av dna-profiler i EU

Syftet och målet med Prümrådsbeslutet, att alla länder i EU automatiskt ska söka bland annat sina dna-profiler mot varandras dna-register, håller långsamt på att uppfyllas.

prüm eu
De grönmarkerade länderna visar vilka länder inom EU som söker sina dna-profiler enligt Prümrådsbeslutet. Idag söker 22 av EU:s 28 medlemsländer mot minst ett annat land.

De senaste två åren har ytterligare två länder anslutit sig, Belgien och Portugal. Enligt uppgifter som fanns tillgängliga våren 2016 sökte 22 av EU:s 28 länder sina dna-profiler mot minst ett annat land. I våras påbörjade även Storbritannien en ”Prüm-pilot” det vill säga de sökte delar av sitt stora dna-register mot Nederländerna och Tyskland. Än så länge finns dock ingen information om utfallet mer än att många träffar hade erhållits.

Men det är alltså fortfarande fem EU-länder som ännu inte söker sina dna-profiler enligt Prümrådsbeslutet, nämligen Grekland, Irland, Danmark, Italien och Kroatien. Detta trots att EU-länderna skulle ha varit operativa senast augusti 2011. EU har framfört kritik mot detta.

Kritik har även framförts av EU att många länder är operativa med för få länder och att länderna blir operativa med fler länder i för långsam takt. Till exempel hade Ungern och Luxemburg i maj 2016 inte kopplat upp sig mot något nytt land sedan 2013. I snitt hade länderna kopplat upp sig mot 3 nya länder mellan 2013 och maj 2016. Tjeckien och Sverige var de länder som hade kopplat upp sig mot flest länder under denna tidsperiod, 7 respektive 11 nya länder.

Av de 22 länderna som var operativa våren 2016, 23 om man ska räkna med Storbritannien, var det dock endast ett land, Nederländerna, som gjorde sökningar mot samtliga operativa länder. I snitt gjorde de operativa länderna sökningar mot 13 andra länder. I maj 2016 var Sverige operativa med 12 länder vilket var strax under genomsnittet.

Norge, Island och Schweiz, tillsammans Lichtenstein, har ansökt om att få delta i EU:s Prüm-samarbete. När länderna kommer att kunna börja delta är däremot fortfarande inte känt.

Många Prüm-träffar rapporteras

De Prüm-operativa länderna rapporterar årligen till EU hur många träffar de erhållit. Antalet träffar ett land får beror främst på antal dna-profiler i landets egna dna-register, antal länder man söker mot samt hur många nya länder man har börjat söka mot under året. Flest träffar erhålls vid den inledande så kallade ”mass-jämförelsen” när alla spår söks mot ett nytt lands dna-register. För 2015 rapporterade 22 länder Prüm-träffar. Flest träffar rapporterade Tyskland, 19 000 stycken. Den stora mängden träffar beror främst på att Tyskland har stora dna-register och att de söker mot 17 andra länder. Motsvarande gäller för Frankrike och Österrike som också har rapporterat många träffar för 2015, 15 000 respektive 10 000 träffar.

Även Spanien och Nederländerna har rapporterat många träffar för 2015 5 000 respektive 4 000. Åtta länder har rapporterat mellan 1 000 och 3 000 träffar däribland Sverige som fick 2 000 träffar. Nio länder har rapporterat att de fick färre än 1 000 träffar.

Dna-register i EU

Länderna i EU har olika stora befolkningar och olika dna-registerlagstiftningar. Antalet dna-profiler i de nationella dna-registrena varierar därför stort. European Network of Forensic Science, ENFSI, sammanställer varje år dna-statistik för sina medlemmar. I sammanställningen för 2015 rapporterade 11 länder, däribland Sverige, att man hade mer än 100 000 dna-profiler i sina dna-register. Flest dna-profiler rapporterade Storbritannien, 472 000 dna-profiler från spår och 4 635 000 från personer.