Prüm Dna-utbyte med Ungern och Portugal

I juni började Sverige söka dna-profiler mot ytterligare två länder, Ungern och Portugal. Sverige söker därmed dna mot totalt 14 länder.

Den 1:a juni söktes Sveriges 30 000 spår mot Ungern och den 15:e juni mot Portugal. I Ungerns dna-register fanns då dna-profiler från 3 500 spår respektive 60 000 personer och i Portugal 2 500 spår respektive 5 200 personer.

Ungern

Vid sökningen mot Ungern erhölls 16 träffar, Ungern fick 7 spår-personträffar och Sverige fick 8 stycken. Det blev också 1 spår-spårträff. Av de totalt 16 träffarna godkändes och redovisades endast 3 träffar. Resterande träffar var så kallade falska positiva träffar och redovisades inte.

De godkända och redovisade träffarna rörde tre svenska spår som träffade mot tre olika personer i Ungern. Ett spår från 2006 var säkrat i ett våldtäktsärende i Region Mitt, ett spår från 2005 var säkrat i ett stöldärende i Region Väst och ett spår från 2001 var säkrat i ett ärende som saknade brottskod.

Portugal

Vid sökningen mot Portugal erhölls en enda träff. Sverige fick en spår-person träff som var en så kallad falsk positiv träff som inte redovisades.

Prüm - Portugal

 Text: Christina Widén, forensiker i Typnings- och registergruppen