Lena Klasén invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in tjugo nya ledamöter. En av dessa var NFC:s avdelningschef Lena Klasén.

Lena Klasén har valts in i IVA:s avdelning Informationsteknik. I sin motivering till utnämningen skriver IVA bland annat:
”Lena Klasén har en solid forskningsbakgrund och har tillämpat sin kompetens hos både myndigheter och företag. Som chef för NFC medverkar hon i vidareutveckling av polisens forensiska verksamhet i den digitala eran.”

IVA är en fristående akademi med runt 1 300 svenska och utländska ledamöter. Ledamöterna är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. H.M. Konungen är IVA:s högsta beskyddare och deltar aktivt i verksamheten. De runt 1 000 svenska ledamöterna är indelade i tolv avdelningar inom olika branscher. Till svensk ledamot väljs en person som gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och som är beredd att verka för akademiens ändamål.