Kameran som kan identifiera blodspår

Skulle det gå att använda en hyperspektralkamera för att identifiera blodspår direkt på brottsplatser? Går det i så fall att skilja blod från andra ämnen som kan ge liknande fläckar? Det försöker NFC ta reda på i experiment tillsammans med FOI.

Kamera som identifierar blodspår

Som en del inom utvecklingen av brottsplatsdokumentationsområdet håller NFC just nu på att undersöka möjligheten att använda hyperspektralkameror för att identifiera blod på brottsplatser.

- En vanlig digitalkamera använder de tre färgerna rött, grönt och blått för att mäta färger. En hyperspektralkamera mäter in uppåt hundratals färger, vilket gör att man i varje bildpixel får ett spektrum som fångar materialegenskaper som kan användas för att identifiera olika ämnen, berättar Mikael Lundberg, forensikeraspirant vid informationstekniksektionen vid NFC.  

Inne på NFC finns en villa, där olika brottsscenarier byggs upp när kriminaltekniker utbildas. Nu har FOI anlitats för att avbilda en arrangerad ”brottsplats” i villan med hyperspektralkameror.

- Förhoppningen är att vi direkt med kameran beröringsfritt ska kunna avgöra vad som är blod och inte, då skulle vi kunna hoppa över steget med mer förstörande analys för att få veta om det rör sig om blod eller något annat ämne, säger Mikael Lundberg.

Kameran tar många bilder i separata våglängdsband som läggs ihop till en bild. På så vis går det sedan att mäta ett brett spektrum. Olika ämnen reflekterar på olika sätt och då går det att mäta olika spektrala egenskaper för de olika ämnena. Ytterligare en teknik som kameran förhoppningsvis kan bidra med är att kunna skilja mellan spår av olika ålder. De spektrala egenskaperna hos blod ändras när de åldras. Inne i villan finns blodspår och andra för ögat blodliknande ämnen (färg, tomatsås, sylt, etc.) arrangerade på olika material. Går det att mäta de spektrala egenskaperna hos blod på en svart tröja lika bra som på en vit tröja?

- Ett svart material med blod på kan vara svårt att fotografera med en vanlig kamera så att blodfläcken syns, men den här kameran klarar det utmärkt, konstaterar Mikael Lundberg.

Kamera som identifierar blodspår

Det krävs mycket belysning för att kameran ska kunna fånga upp alla egenskaper hos fläckarna.