Forensik viktig del i utredning av krigsbrott

FN och OPCW utreder de misstänkta kemvapenattackerna i Syrien. Mitt i utredningarna finns flera svenska experter som analyserar den tekniska bevisningen i de misstänkta krigsbrotten. Forensik är extremt viktigt i utredningarna, enligt svensk forensiker

Damaskus och flera andra syriska städer har utsatts för misstänkta kemvapenattacker de senaste åren. Forensik är en viktig del i utredningsarbetet. 

Damaskus och flera andra syriska städer har utsatts för misstänkta kemvapenattacker de senaste åren. Forensik är en viktig del i utredningsarbetet.

Tidigt på morgonen den 4 april 2017 attackerades den rebellkontrollerade staden Khan Sheikhoun i nordvästra Syrien. Människor kollapsade och kvävdes till döds. Närmare ett hundratal civila dog, ett stort antal var barn, och flera hundra skadades.

Efter obduktioner har organisationen för förbud mot kemiska vapen, OPCW, funnit spår av giftgasen sarin eller sarinliknande substanser hos flera av offren. Det är en av flera misstänkta kemvapenattacker som under de senaste åren har utretts av organisationen för förbud mot kemiska vapen.

– Det här är förfärliga brott, de ska inte få inträffa. Förhoppningsvis kan OPCW:s och FN:s arbete på sikt leda till att de ansvariga ställs till svars, säger en person i utredningsgruppen som tidigare har arbetat på NFC.

Samlar in bevismaterial

Utredningarna genomförs av flera olika grupper enligt en förutbestämd kedja. Först undersöker en grupp, Fact Finding Mission (FFM), som är en del av OPCW, huruvida det verkligen är en kemvapenattack som har genomförts.
Om säkerhetsläget tillåter kan det bland annat göras genom observationer  på plats i det drabbade området, men också genom vittnesförhör, obduktioner, blodprover, undersökningar av markprover och rester av ammunition.

Om utredningen visar att kemvapen har använts tar nästa utredningsgrupp, OPCW UN Joint Investigative Mechanism (JIM), vid för att bland annat analysera den tekniska bevisningen i syfte att så långt som möjligt utreda vem eller vilka som är ansvariga för attacken. JIM:s utredningar består också till stor del av att ta in vittnesmål, samt att inhämta information från medlemsländer. Utredningarna är inte en del av en juridisk process, utan en teknisk utredning som sedan kan leda till ett eventuellt politiskt beslut i säkerhetsrådet, till exempel i form av olika sanktioner.

– Då jobbar utredarna bland annat med att analysera bild- och videomaterial eller kemiska substanser. Man tittar på olika bevismaterial, nedslagsplatser, delar av vapen som har hittats samt satellitbilder eller fotografier från platsen. I bildanalyserna tittar JIM på motivet, men också metadata i fi len och ifall bilden har manipulerats. JIM tittar också på vittnesmål, symptom hos de drabbade och kanske filmer från sjukhus. Helt enkelt allt som kan ge relevant information.

"Otroligt hett ämne"

Omvärlden följer noggrant arbetet, som i huvudsak genomförs från JIM:s utredningskontor i nederländska Haag.

– Arbetet leds av erfarna utredare och är en hybrid av traditionellt utredningsarbete och vetenskapligt arbetssätt, men en viktig skillnad är att det här är en väldigt politisk miljö. Det är ett otroligt hett ämne i vår omvärld, och stor hänsyn måste tas till politiska dimensioner. Det som  utredningsgruppen kommer fram till ligger till grund för en sammantagen bedömning som görs av en särskild panel inom JIM. Det är panelen som slutligen bedömer ifall utredningsgruppen har fått fram tillräckligt med bevis för att i en rapport till säkerhetsrådet kunna säga vem som är skyldig.

"Vetenskapen är kärnan"

I och med att arbetet inte är en del av en juridisk process leder det inte per omgående till en fällande dom för till exempel krigsbrott. Däremot ska arbetet, enligt det svenska FN-förbundet UNA Sverige, kunna underlätta framtida rättegångar om just krigsbrott genom att bevismaterial redan har samlats in och analyserats.

– I och med att det är en politisk miljö får forensiken väldigt stor betydelse. Det är det vetenskapliga som ger tyngd åt hela utredningen, allt JIM gör verifieras av olika forensiska laboratorier och institutioner runt om i världen. Det finns starka åsikter och slutsatser åt olika håll men det vetenskapliga är det som är oberoende och som blir kärnan i JIM:s utredningar.

Text: Viktor Högberg
Foto: Mostphotos

Utredningar av kemvapenattacker

Attacken i syriska Khan Sheikhoun i april 2017 är en av  flera misstänkta kemvapenattacker som har ägt rum i Syrien under de senaste åren. I JIM:s rapporter från 2016 fastslogs att kemiska vapen då hade använts vid minst fyra tillfällen i kriget i Syrien. Den tekniska utredningen med forensiken i spetsen låg till grund för den politiska slutsatsen att det syriska flygvapnet var ansvarigt för tre attacker och att IS hade utfört en attack. 

 

Artikeln publicerades i tidningen Kriminalteknik nr 3/2017.