Färre sexualbrottsärenden till NFC

Andelen sexualbrottsmisstänkta som topsas har minskat de senaste åren, en trend som även gäller övriga brott. Det visar en ny rapport av Ricky Ansell och Therese Hasselqvist vid biologisektionen.

Rapporten ger en bild över alla sexualbrottsärenden som kommer till NFC.

Andelen sexualbrottsmisstänkta av det totala antalet misstänkta gärningsmän som topsas ligger på omkring 4-5 %. De senaste åren har antalet topsningar av misstänkta minskat och det gäller även för sexualbrott, även om det för 2016 ser ut att vara en ökad topsning av misstänkta för sexualbrott.

Merparten av undersökningarna i sexualbrottsärendena rör enbart biologiska spår, dna och dna-registerhantering. De flest begärda undersökningarna gäller ärenden med brottskoderna 0660 och 0661, det vill säga fullbordad våldtäkt inkl. grovt, utom- eller inomhus mot kvinna på 18 år eller äldre. Trenden sett över åren är dock att antalet begärda undersökningar vid NFC/SKL med dessa två brottskoder blir färre.

Minst tolv procent av sexualbrottsärendena som skickas till NFC för undersökning återkallas. När det gäller återkallade ärenden utan begärd förtur blir de i stor utsträckning återkallade först då NFC kontaktar uppdragsgivaren.
- I de icke-förtursärenden där kontakt inte behöver tas finns därför en uppenbar risk att onödiga undersökningar genomförs, och att tillgängliga resurser för andra forensiska undersökningar blir mindre, Vi behöver titta vidare på frågan för att komma fram till ett bra sätt att fånga upp dessa ärenden och därmed undvika att tid läggs på undersökningar som inte behövs kommenterar Ricky Ansell, verksamhetsexpert vid NFC .

 
Text: Susanne Karlsson