Swedish National Forensic Centre 2015/2016

En sammanfattning av de två första åren med Nationellt forensiskt centrum. Engelskspråkig.