NFC Rapport 2016:01 Alkoholundersökningar för rättsligt bruk

Handbok för poliser, åklagare och andra aktörer inom rättsväsendet.

Författare: Nationellt forensiskt centrum - NFC i samarbete med Rättsmedicinalverket
Utgivningsdatum: 2016-02-01
ISBN: 978-91-89110-41-0
Pris: 75 kr