SKL Rapport 2011:01 Underrättelse- och spaningsinformation till Polisen

Hantering av forensiska uppslag. Den information som framkommer vid forensiska undersökningar skulle på ett mer effektivt sätt kunna bidra till att utreda och lösa brott, genom att information ges tidigare i det polisiära arbetet.

ISBN: 978-91-89110-37-3
Pris: 50 kr