SKL Rapport 2010:01 Uppfattning av värdeord i sakkunnigutlåtanden – en studie genomförd bland olika aktörer i den svenska rättsprocessen

SKL har under våren 2010 utfört en undersökning om hur olika aktörer i rättsprocessen i Sverige uppfattar dels värdeuttryck som idag används i vår slutsatsskala, dels nya uttryck som skulle kunna ersätta sådana vi idag använder.

Författare: Anders Nordgaard
ISBN: 978-91-89110-35-9
Pris: 50 kr