Rapport 2011:02 Statistisk analys av narkotikahalter i material från polisbeslag analyserade på SKL

Stratifierad undersökning av halter för amfetamin, kokain och heroin under 2010 samt alla cannabishalter under 2009-2011 och alla utförda haltanalyser för amfetamin, kokain och heroin under 2010.

ISBN: 978-91-89110-38-0
Pris: 50 kr