NFC Rapport 2017:04 Pre-PCR processing projektet, P4

Stärkt beredskapskapacitet via rationell laboratoriediagnostik samt förenklad provberedning.

Författare: Johannes Hedman, Linda Jansson, Ronnie Eriksson, Christina Forsberg, Tomas Jinnerot, Laila Noppa, Peter Rådström
Utgivningsdatum: 2017-05-07